Descrierea localității

Așezarea geografică:

Comuna Stoina este situată în partea de sud-est a judeţului Gorj, la 70 km de Municipiul, reședinţă de judeţ, Târgu Jiu

Comuna se învecinează: la nord cu comuna Căpreni, la est cu comuna Stejari, la sud cu comuna Cruşeţ, iar la vest cu comuna Turburea

Condițiile naturale de climă și sol au permis ca în zona noastră să se dezvolte vegetație variată, cu unele specii de plante valoroase, care prezintă importanță economică și turistică.
Predomină pădurile de stejar, iar în lunca Amaradiei, unde pânza de apă freatică este la suprafață, se află zăvoaiele în care predomină: arinii, plopul alb, plopul tremurător, diverse specii de salcie, cătină, răchită, care pătrund tentacular și pe principalele văi ale afluenților Amaradiei.

În anul 1928, Constantin S. Nicolaescu Plopșor, cunoscut paleontolog oltean, a realizat la Stoina cea mai mare descoperire paleontologică de pe teritoriul Olteniei, scheletul unui mastodont.

Numele localităților aflate în administrație:

Stoina, Ciorari, Păişani, Urda de Sus, Toiaga, Ulmet, Mieluşei

Suprafața: 4183 ha

Intravilan: 573 ha

Extravilan: 3610 ha

Populație: 2308

Gospodării: 1300

Nr. locuințe: 1460

Nr. grădinițe: 3

Nr. școli: 3

Nr. licee: 1

POPULAȚIA

Conform recesământului efectuat în anul 2011, populația comunei Stoina se ridică la 2.376 de locuitori, în scădere față de recensământul din anul 2002, când se înregistraseră 2.822 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (96,51%). Pentru 3,49% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (96,51%). Pentru 3,49% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

Activități specifice zonei:

Agricultura constituie principala activitate a locuitorilor comunei:

– ponderea în culturile agricole din zonă o deţin porumbul şi grâul

– lucrările agricole se efectuează în general cu animalele şi cu utilaje mecanizate aflate în proprietate privată, dar care nu satisfac la timp şi pe deplin nevoile cetăţenilor

Zootehnia – este sectorul cu o pondere şi preocupare majoră a cetăţenilor

Activitati economice principale:

Potențialul natural al solului și subsolului administrativ situează comuna Stoina printre localitățile cu resurse naturale deosebite, fapt ce a determinat o activitate economică diversificată și complexă. Ca urmare a acestui fapt sunt de menționt, în primul rând, activitățile de tip industrial, precum extracția zăcămintelor de țiței și gaze naturale, care a apărut în perioada anilor 1980 și care în prezent se menține prin numeroasele sonde amplasate pe teritoriul comunei, activitatea acestora în funcție de specific este coordonată de SC OMV Petrom SA.

Cultivarea terenului și creșterea animalelor sunt component de bază ale activității agricole la nivelul comunei.

Valorificarea produselor agricole se face de către producătorii agricoli fără să existe intermediari privați specializați.

Obiective turistice:

Aşezări geto-dacice

Două biserici de peste 300 de ani.

Peisaj variat și atractiv oferit de dealurile subcarpatice împădurite, poienile și platourile dintre dealuri și păduri.

Evenimente locale:

Zilele comunei Stoina – 8 septembrie.

Festivalul “Mărțișoare folclorice” – 8 martie.

Gorjul tradițional, Sărbătoarea Sfântul Gheorghe – 23 aprilie.

Șantierul arheologic de la Stoina/Păișani (“La cetate”).

Hramuri și nedei de Sfânta Maria – 15 august.

Târg săptămânal.